HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

Popis članica:

XIV. Osječko-baranjska županija

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Osječko-baranjske županije je Ivana KardoUZ Eko-Ernest, OŠ Ernestinovo, Ernestinovo, članica Upravnog odbora HUUZ-a

Zastupnici Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. 
Ivana Kardo, UZ Eko-Ernest, OŠ Ernestinovo, Ernestinovo
2. Zvjezdana Bogdan, UZ Strossmayer, Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo
3. Katica Rogač,  UZ Ivan Štark, COO Ivan Štark, Osijek
4. Mario Jager, UZ Krežmolina, OŠ Franje Krežme, Osijek

 

 
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.