HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

STRUČNI SKUPOVI 2012.


Tijekom prosinca u ogranizaciji Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva održani  su slijedeći stručni skupovi i kreativne radionice:

3. prosinca  2012. u OŠ Frana Krste Frankopana u Brodu na Kupi
                     - Izrada božićnih čestitki tehnikom spiralnog savijanja papira
                     - Izrada nakita od perlica i žice

8. prosinca 2012. u OŠ Vođinci u Vođincima
                      - Izrada jaslica od komušine
                     - Izrada božićnih ukrasa od papira i slame

8. prosinca 2012. u OŠ Mejaši u Splitu
                    - Oslikavanje stakla
                    - Izrada božićnih ukrasa od prirodnih materijala

8. prosinca 2012. u COO u Čakovcu
                     - Izrada jaslica od komušine
                     - Izrada božićnog vjenčića od šibe

8. prosinca 2012. u Prehrambeno tehnološkoj školi u Zagrebu
                      - Izrada licitara
                      - Izrada anđela u dvije tehnike:
                                      slikanjem na svili i od žice i perlica 

Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.