HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

PRILIKA ZA SVE, OŠ Julija Kempfa, Požega

UZ „Prilika za sve“, u OŠ Julija Kempfa okuplja učenike do drugog do šestog razreda naše škole koji se školuju po redovnom programu te deset razrednih odjela (skupina) učenika sa poteškoćama u razvoju sa kojima vrijedno rade njihovi edukatori-rehabilitatori.

Zadruga djeluje u nekoliko sekcija :
Kulinarska sekcija (učenici izrađuju pekmeze od ekološki uzgojenoga voća)
Sekcija za izradu nakita (učenici izrađuju nakit i krunice)
Sekcija tehničke kulture (učenici izrađuju predmete u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture)
Kreativna sekcija (učenici izrađuju razne ukrase za prostorije, ukrase za Božić, Uskrs i Valentinovo)
Modelarska sekcija

Svake godine učenici sudjeluju na županijskim smotrama Požeško-slavonske županije. Jedan dan u godini u školi se organizira veliki prodajni sajam pod nazivom „Prilika za sve“. Novac prikupljen od sajmova i prodajnih akcija koristi se za materijale u radionicama, a posebno smo ponosni što naši učitelji i učenici vrijedno rade te prodajom svojih proizvoda pomažu učenicima pri financiranju učeničkih ekskurzija.
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.