HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

IV. Karlovačka županija

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Karlovačke županije je Jasminka Alinčić, UZ Ivančice, OŠ Rečica, Rečica


Zastupnici Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. Jasminka Alinčić, UZ Ivančice, OŠ Rečica, Rečica
2. Irena Predović Drakulić, UZ Brezik, OŠ Žakanje 
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.