HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

DRŽAVNE SMOTRE

31. smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske održati će se od 8. - 11. listopada 2019. godine u Vinkovcima.

Istraživačke radove učeničke zadruge mogu prijaviti na "Obrascu za prijavu istraživačkih radova" najkasnije do 31. siječnja 2019. godine.

Gotov istraživački rad treba dostaviti do 07. lipnja 2019. godine u elektroničkom obliku i dva uvezena primjerka u pisanom obliku.Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.