HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

DRŽAVNE SMOTRE

32. smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske održati će se od 6. do 9. listopada 2020. godine.

Istraživačke radove učeničke zadruge mogu prijaviti na Obrascu za prijavu istraživačkih radova najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.

Gotov istraživački rad treba dostaviti do 05. lipnja 2020. godine u elektroničkom obliku te dva uvezena primjerka u pisanom obliku.Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.